Vikarer trengs

Vi søker vikarer for enkeltdager og for lengre perioder.
Ta kontakt med styrer på tlf. 64944870.