Steinerpedagogikk

Pedagogikken

Steinerpedagogikken bygger på det antroposofiske menneskebildet som er utviklet av Rudolf Steiner. Rudolf Steiner (1861 – 1925) var en østerisk filosof, naturvitenskapsmann, Goethe forsker, pedagog og impulsator for nyutvikling på en rekke områder slik som biodynamisk landbruk, pedagogikk, medisin, ernæring, arkitektur og kunst.

Rytme , sansning og etterligning er de tre grunnpilarene i steiner pedagogikken knyttet til barnets utvikling i de 7 første år. 

En rytmisk og forutsigbar hverdag

Hverdagen i barnehagen er preget av rytme. Rytme skaper ro, orden og forutsigbarhet. Dette gjør barna trygge, og gode vaner innarbeides. I barnehagen har vi en fast dagsrytme, en fast ukerytme hvor hver dag har sin bestemte aktivitet, og års rytmen omslutter det hele med en rekke fester knyttet til års løpet og høytidene

Gode sanseopplevelser

Førskolebarna lever sterkt i sansingen og vi forsøker å gi dem et mangfold av gode sanseopplevelser, gjennom et vakkert og hjemlig inne miljø, og med enkle leker i naturmaterialer som nærer barnas fantasi, deilige dufter fra kjøkkenet hvor vi baker brød og lager mat av biodynamiske og andre økologiske råvarer. Barna får også gode sanseopplevelser gjennom  praktiske og kunstneriske aktiviteter som baking, tegning, maling, modellering med bivoks, toving m. m, og medopplevelse av naturens forvandling gjennom års løpet , og gjennom årstidsfestene.

De voksnes arbeid og barnas lek – forbilde og etterligning

Barnet i 1. syvårsperiode lærer gjennom etterligning, gjennom å se hva andre gjør. Ubevisst tar det til seg alt som skjer i dets omgivelser, helt inn i de minste håndbevegelser, og vil gjøre etter – på sin måte i leken. Leken er for barnet læring, mestring, bearbeidelse av inntrykk, utvikling og sosialisering. Vi utfører alle dagens gjøremål i barnas nærvær for å gi mest mulig inspirasjon til leken. Vi baker brød og lager mat, vasker og stryker tøy, tørker støv og vanner blomster. Vi strikker, syr og reparerer. Ute kløyver vi ved, koster og raker, luker og snekrer. I en god arbeids atmosfære blomstrer barna.