Småbarnsavdelingene

Småbarnsavdelingene i barnehagen heter Veslemøy og Småspurven.

Avdelingene holder til i lyse gode rom , og rommene er møblert slik at barna har store muligheter for fysisk utfoldelse. Lekemulighetene er mange, og leketøyet er robust i gode naturmaterialer. De yngste barna har et eget lekeområde ute, med godt tilpasset terreng. Hver dag er det sangstunder, både ute og inne. Sangene synges med bevegelse, og det brukes også mye sang ellers gjennom dagen, og vi gjentar de samme sangene over tid.

Barna får varm mat hver dag, og maten lages av gode økologiske råvarer, og det legges vekt på gode rutiner omkring måltidene.  

En viktig forutsetning for at små barn skal kunne utvikle seg optimalt er at primærbehovene for trygghet, omsorg, mat og søvn blir dekket. Vårt mål er å dekke disse behovene gjennom å ha en trygg og forutsigbar rytme på dagen. Hvert barn får sin primær kontakt, og vi forsøker å få til en god balanse mellom aktivitet og hvile i hverdagen. Sansning, etterligning og rytme er de tre grunnpilarene i steiner pedagogikken knyttet til barnets utvikling i den første 7- års periode. Utviklingsmessig skjer det mye i de tre første årene i et menneskets liv. Barnet lærer seg å gå, og det lærer å bruke språket . Det trenger tid og rom til bevegelse, til å utforske, og til å tilegne seg både fysiske og sosiale ferdigheter. Vårt mål er å være trygge voksenpersoner for barna, å se hvert barn, og glede oss over å følge med på deres utviklingsvei.