Praktisk informasjon

Haugtussa Steinerbarnehage er en  4 avdelings barnehage som ligger på Holstad; et jordbruks- og kulturlandskapsområde lokalisert omtrent midt mellom Ski og Ås sentrum. Barnehagen ligger grensende til et lite boligfelt, skog og dyrket mark og i kort gangavstand fra Steinerskolen i Ås. Senhøstes 2007 flyttet vi inn i et nytt, vakkert barnehagebygg her på Holstad. Barnehagen  ble startet i 1990.

Avdelingene: Barnehagen rommer fire avdelinger, to småbarnsavdelinger, Veslemøy og Småspurven med barn fra 0-3 år og to storebarnsavdelinger, Alveland og Blåne med barn fra 3-6 år.

Åpningstid: Klokken 07.30 – 16.30

Oppholdsbetaling: Prisen er lik statens maksprissats som fra 1. august 2022 er kr. 3050,- og i tillegg kommer matpenger med kr. 400,- pr. måned for hel plass. Foreldrebetalingen betales forskuddsvis med forfall den 1. hver måned. Julimåned er betalingsfri. Søskenmoderasjon og redusert oppholdsbetaling følger kommunens bestemmelser.

Ferie: Barnehagen har stengt tre dager høstferie, i romjulen, to dager vinterferie, påskeuken og fem uker sommerferie.

Fridager: Høst og vår planer blir lagt ut på hjemmesiden.

Foreldremøter: Det holdes et foreldremøte på høsten og et på våren der pedagogiske temaer blir tatt opp og andre temaer som personalet eller foreldrene måtte ønske. På foreldremøtet velges  foreldrerepresentanter til barnehagens styre, til samarbeidsutvalget , dugnadskomite  og julemarkedskomite.

Dugnad: Det kalles inn til dugnad hver høst og vår. I tillegg er det obligatorisk vaskedugnad hver vår, hvor det er hovedvask av barnehagens avdelinger.

Samtaler:  Alle foreldre kalles inn til foreldresamtaler hvert år. Er det ønske om samtaler utover dette, kan det avtales  når som helst.

Julemarked:    Barnehagen er med på Steinerskolens årlige julemarked. Barnehagen har ansvaret for kafeen.

Søknadsskjema:   Oppvekstportalen i Ås Kommune - Søknad om plass i barnehage

Haugtussa VedtekterLes om Vedtektene

Haugtussa RetningslinjerLes om retningslinjene