Pinsefest 2020

Det ble pinsefest i strålende sol. Barna fløy med sine fugler, og det var sangleker ute. Is ble det også.