Hvorfor velge Haugtussa

Stabilt Personale

Haugtussa er en godt etablert barnehage, med et stabilt personale. Mange har arbeidet her over lang tid, og det blir lagt stor vekt på trivsel både for barn og voksne. Våre ukentlige kollegiemøter på kveldstid er av stor betydning, og i disse møtene er det også avdelingsmøter. Alle pedagogiske ledere arbeider full dag på avdelingene, og har sin forberedelsestid utenom. Dette medfører at avdelingene har tre voksne gjennom nesten hele dagen, noe som gir god og trygg stabilitet, og vi setter inn vikarer fra dag 1.

Gode tradisjoner

Barnehagen har over flere tiår bygget opp mange gode tradisjoner, og årtidsfestene og det pedagogiske innholdet, er godt innarbeidet, av et personal med bred erfaring og kompetanse.

Årstidsfestene

Årstidfestene våre gir årsløpet et ekstra innhold til glede og forventning både for barn og voksne. Festene forberedes over tid sammen med barna.

Økologisk

Det serveres varm økologisk mat 2 ganger daglig på småbarnsavdelingene. På storbarnsavdelingene får barna varm mat 3 ganger i uka.

Prisbelønnet Bygg

Barnehagen har fått Ås kommunes miljøvernpris for bruk av naturvennlige materialer i bygget og i varme- og ventilasjonsanlegg.