Høsten 2020

Høst på Haugtussa

Høst på Haugtussa

Vi har hatt høst dugnad, og det ble laget ny sittebenk

og ny sandkasse. Det ble også bygget gapahuk i skogen

som snart står ferdig. Mange foreldre bidro til en vellykket dugnad.

Nå står vårt tuntre i nydelige høstfarger, og det er yrende lek

omkring treet med alle klatre leker som er blitt laget nå i høst.