Åpen Dag

Barnehagebygget-2Vi har åpen dag lørdag 23. januar 2016 kl. 12-14. Informasjon om Steiner pedagogikk og barnehagen kl. 13. Det vil være representanter fra både personalet og foreldrene tilstede.

Vi ønsker alle velkommen.