Karneval 2020

Årets karneval var i «eventyrskogen», og barna har seilt i vår eventyrbåt, vært i vår skogskafè, fisket fisk i fiskedammen, og vandret mellom avdelingene. Barna  gledet seg over vårt fargerike karnevalopptog som mange foreldre også fikk oppleve.