1. Klasse

1klasse-bildeI våre aldersblandede grupper er seksåringene fortsatt i barnehagen. De vil sammen med resten av barnegruppen følge barnehagens årsrytme med vekt på årsløpet, årstidsfestene og forberedelser til dem. De vil få sunne og varierte sanseerfaringer, få rikelig tid til frilek og delta i barnehagens faste rytmer med ringleker, eventyr og kunstneriske aktiviteter. Vi drar ikke på lange utflukter til ukjente mål, men gjør oss kjent i skog og mark rundt omkring barnehagen. Vår oppgave som voksne er å legge forholdene til rette for barnas lek. Dette skjer blant annet ved at de får oppleve de voksne i arbeid. Gjennom dette, etterligner barnet de voksne, som igjen er med på å skape grobunn for en frodig og livgivende lek.

Seksårsfasen er en fase hvor barnet er inne i en sterk forvandling. Dette innebærer på mange måter en krisetilstand for barnet. De er sårbare og labile. Denne fasen er ikke minst preget av en sterk fysisk vekstperiode. Atferden preges ofte av motorisk uro med stort behov for fysisk utfoldelse. I perioder kan de føle seg som ”fremmede” i sin egen kropp og mister grepet på tidligere ferdigheter. De kan bli klønete, snubler lett og velter for eksempel melkeglass ved nesten alle måltider. Men samtidig opplever de i økende grad å mestre nye fysiske utfordringer som å klatre til topps i trærne, balansere, stupe kråke m.m.

Emosjonelt lever de sterkt i følelsesmessige svingninger mellom sinne og glede, fortvilelse og optimisme. Selvkritikken våkner, og hånd i hånd med den en følelse av hjelpeløshet og utilstrekkelighet, som igjen kan gi utslag i utilfredshet og motvilje. Sosialt skjer det også store forandringer. Barna blir mer opptatt av å måle krefter med hverandre og et konkurransemoment kan komme sterkere fram. De kan lett komme i klammeri med sine omgivelser både fysisk og verbalt. Samtidig øker evnen til samarbeid om felles prosjekter.
De kan fordele oppgaver å samarbeide om og løse dem, og de tar gjerne de mindre barna med i leken. De holder tråden i handlingen mens de yngre barna impulserer leken med sine innfall og påfunn. I det sosiale samspillet som oppstår i en aldersblandet gruppe får seksåringene øvd seg som ledere. Opplevelsen av å være størst og det å mestre, oppstår til dels i møtet med de mindre barna. Her kan de være til hjelp enten dette er med påkledning eller i leken. De kan rytmene og rutinene i barnehagen. De har oversikten og vet hva som skal skje, og de vet at de er størst. De har sine egne oppgaver på avdelingene. Her kan selvtilliten vokse. Dette prøver vi å imøtekomme i vår hverdag.

En dag i uka samles 1. klasse. Dagen begynner ca kl. 09.00 og vil vare til kl. 13.30, da den pedagogiske kjernetida er over. 1.klasse blir også i løpet av året invitert til skolen for å være med på noen av skolens arrangementer. Deres kommende klasselærer i 2. klasse vil en av de siste ukene i barnehagen besøke klassen for å bli bedre kjent.