Uteområdet

Uteområdet er opparbeidet og utformet med tanke på frilek i omgivelser som inspirerer til fysisk utfoldelse, og som byr på rike sanseopplevelser for barna.

Barnehagen ligger like i nærheten av et lite skogholt som vi ofte besøker på tur dagene våre, og skogen utforskes med begeistring og glede.