Storbarnsavdelingene

På storebarnsavdelingene er det 18 barn og 3 voksne på hver avdeling. Lokalene er lyse og varme med eget kjøkken på hver avdeling. Vi vektlegger ivaretakelse av barnets fantasi og lek igjennom eventyr, sanger, rim og regler. Vi voksne har et arbeid å gjøre og lar barna få være med i det som skjer enten vi lager mat, baker, syr, tørker støv, snekrer eller reparerer ting. Vi har en god rytme som bærer oss gjennom dagen, uken og året. Vi har en hverdag sammen hvor barna lærer livet å kjenne gjennom etterligning og gode forbilder.

Ringleker

Hver dag til en fast tid samles vi til ringleker. Her henter vi frem av vår kulturskatt rim og regler, fingerleker, sanger og sangleker. Innholdet varierer med årstidene. Musikalitet, språk- og rytmesans og sosialt samspill øves.

Eventyr

Eventyrfortellingen har vi gitt en spesiell ramme. Når eventyrbjellen klinger, samles barna på eventyrhemsen. Vi pleier den gamle fortellertradisjonen ved å lære eventyret utenat i stedet for å lese det, og vi forteller det samme eventyret gjennom en hel uke. Gjennom sine urbilder forteller eventyrene om det å være menneske, om feighet og mot, om barmhjertighet og likegyldighet. Eventyr gir livsmot, for alltid seirer det gode. Billedrikdommen i eventyrene stimulerer barnas egen billedskapende fantasi, språkforståelse og deres evne til å lytte. For de minste barna blir det ofte brukt bordspill med dukker til enkle remse eventyr.